Musical Technology Gang s.r.o.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ AKCÍ

Zkušený personál je dalším z důležitých stavebních kamenů při tvorbě úspěšné akce. I při sebelépe financované akci, s perfektním technickým zajištěním můžou nastat nečekané problémy, není-li zajištěno kvalitní personální pokrytí akce.

Naši spolupracovníci pocházejí ze tří zdrojů:

  • Kmenoví pracovníci
  • Pracovníci spřátelených či námi spoluvalstněných agentur
  • Opakovaně najímaný personál třetích stran

Ve všech případech se jedná o pracovníky, s nimiž jsme již v minulosti pracovali a můžeme tedy garantovat jejich kvalitu.

Navíc můžeme nabídnout svou síť spolupracovníků, pokrývající celé Čechy, Moravu a Slovensko. Bez těchto svých kolegů bychom nebyli schopni tak dobře realizovat celou řadu význačných akcí celostátního významu, probíhajících současně na několika místech v celé ČR. Zároveň jsem schopni pohotově a účinně řešit možné problémy kdekoliv a to prakticky ihned.

Jistota tohoto zázemí umožňuje i v poměrně krátké době připravit tak náročné akce, jakými jsou celorepublikové reklamní, sportovní akce či celostátní volební kampaně.


Musical Technology Gang s r.o.; Praha 8, Vacínova 9, 180 00 Praha, Czech Republic.
Tel/Fax: +420 284827205 •GSM: +420 777 336 803 • GSM: +420 608325061 • Mail: info(at)mtgang.cz