Musical Technology Gang s.r.o.

PORADENSTVÍ

Pro zákazníky, kteří se ještě nerozhodli pro realizaci akce a chtějí se jen poradit, poskytujeme poradenský servis. Účastníme se prvotních fází přípravy akcí a poskytujeme detailní informace o realizovatelnosti a nákladnosti nejrůznějších kreativních nápadů. Stáváme se tak součástí kreativních týmů a mnohdy se nám podaří inspirovat kreativní pracovníky k ještě smělejším nápadům.

Detailní znalost použitých technologií totiž umožňuje maximální využití všech jejich možností. A nemůžeme požadovat detailní technické znalosti po krativních pracovnících... Od toho jsem tu my! Neváhejte nám zavolat, chystáte-li se realizovat akci a:

  • Nemáte představu, jaké prostory by byly vhodné
  • Chcete si ujasnit jak velkou akci by bylo vhodné uspořádat
  • Před dalšími rozhodnutími si chcete udělat alespoň rámcovou představu o finanční nákladnosti různých typů akcí
  • Hledáte vhodný typ akce pro danou cílovou skupinu
  • Chcete si udělat přesnější představu o možných technických řešení jednotlivých nápadů
  • Máte zájem o konzultovat možná úskalí se kterými se můžete setkat při realizaci vašich představ

Musical Technology Gang s r.o.; Praha 8, Vacínova 9, 180 00 Praha, Czech Republic.
Tel/Fax: +420 284827205 •GSM: +420 777 336 803 • GSM: +420 608325061 • Mail: info(at)mtgang.cz