Musical Technology Gang s.r.o.

PROJEKTY AKCÍ

Před realizací jakékoliv akce je vhodné investovat do projektu akce. Ten představuje jakousi partituru akce.

I méně zkušený produkční dokáže realizovat náročnou akci, dostane-li k dispozici dobrý projekt a dokáže-li ho srávnně interpretovat. Tvorba projektu je již finální verzí přípravy akce a o úspěchu akce se rozhoduje právě v těchto momentech. Na správném projektu není vhodné šetřit a měl by obsahovat zejména:

  • Seznam všech technologických vstupů akce a jejich analýzu
  • Seznam všech osob na akci se podílejících včetně kontaktů
  • Časový harmonogram přípravy (stavby) akce
  • Technický scénář akce
  • Časový harmonogram likvidace
  • Závěrečnou zprávu akce

Musical Technology Gang s r.o.; Praha 8, Vacínova 9, 180 00 Praha, Czech Republic.
Tel/Fax: +420 284827205 •GSM: +420 777 336 803 • GSM: +420 608325061 • Mail: info(at)mtgang.cz